Expertmeeting toekomstvisie Beatrixpark

Samen met de vaste gebruikers van Fort Lunet IV (ZOMO / De Smaak van Lunet). Ludens kinderopvang en de Buurtgroep Lunetten/Beatrixpark zijn we gestart met een algemene inventarisatie van het Beatrixpark.
Doel is om uiteindelijk tot een aantal toekomstvisies te komen voor een verbeterd gebruik van het park. We laten dit onderzoek uitvoeren door 4 studenten van de Hogeschool InHolland Delft (Landscape & Environment Management). Onderdeel van dit onderzoek is een georganiseerde bijeenkomst waarin gebruikers wordt gevraagd mee te denken en ideeën te delen. Deze zgn. Expertmeeting zal worden gehouden op donderdagavond 17 november a.s. in ons clubhuis. Tijdens deze bijeenkomst zullen de studenten hun bevindingen delen en aansluitend is het de bedoeling om in interactieve sessies samen te kijken naar toekomstmogelijkheden voor het Beatrixpark.
Daarbij zijn alle gebruikers uitgenodigd! Dus, wie geïnteresseerd is in dit onderwerp (leden/leiding/ouders/bestuursleden) en graag mee wil denken kan zich aanmelden via mail: 544571@student.inholland.nl.

Programma en aanmelden
Locatie:
Clubhuis Scouting Salwega, Oude Liesbosweg 76, 3524 SB Utrecht

19:30 uur inloop
19:45 uur toelichting studenten
20:15 uur Interactieve sessies
21:30 uur samenvatten
21:45 uur afronding
22:00 uur uitloop

Aanmelden via mail: 544571@student.inholland.nl

Over het project:

Wij zijn vier studenten van de opleiding Landscape & Environment Management aan de Hogeschool Inholland Delft. Vanuit een aantal vaste gebruikers in het Beatrixpark is de opdracht ontstaan om verschillende visies op te stellen voor het toekomstig gebruik.

Momenteel werken we aan een algemene inventarisatie om uiteindelijk tot verbetervoorstellen voor de inrichting en het gebruik van het Beatrixpark te komen. Gebruikers staan daarbij centraal  en we kijken tevens naar participatie in de vorm van het zogenaamde ‘nieuw eigenaarschap’.

We willen onze bevindingen tot nu toe met u delen tijdens een expert meeting. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 november. In een aantal interactieve sessies daarop volgende zijn we benieuwd naar uw inbreng. We gaan in groepsverband aan de hand van verschillende thema’s brainstormen over de invulling van het park. De input die hieruit voortvloeit zullen we gebruiken in het vervolg van het onderzoek.