Wie doet wat binnen Salwega?

Groepsbestuur

Voorzitter Gerrit Jan van Barneveld 06-34297843
Secretaris Margreet van Beusichem
Penningmeester Johan van Doorn
Groepsbegeleider Ellen Kreijns  06-47258668
Organisatie en kwaliteit Tamara Wagemaker

IMG_3858

Vlnr: Gerrit Jan, Tamara, Peter, Ellen en Hans

Teamleiders

Bevers Miranda Kraan
Manenborghhorde Pam Hazendonk
Estahorde Milo Znidarsic
Scouts Helge Veltman
Vendel Aletta Kramer
Troep Neil Vermeulen
Afdeling 439 Rob Vermeulen
Afdeling 551 Sophie Koot
Stamleider Aletta Kramer
Boomstamvoorzitter Michiel van Beers

Ondersteunende taken

Ledenadministratie Peter van der Linden  030-6090458
Contributie Karen Blokhuizen  06-83072886
Redactie ’t Vonkje’ Jeannette Provily
Materiaalbeheer Ron van der Toom
Beheer Winkeltje Patricia van der Linden
Club van 100 Tom van den Berg
Praktijkbegeleiding Ellen Kreijns
Dennis Smeding
Mitzi Geluk
Aletta Kramer
Sophie Koot
Vertrouwenspersoon Ellen Kreijns  06-47258668
Vertrouwenspersoon Margreet van Beusichem

Stichting Scouting Salwega (exploitatie en beheer accommodaties)

Voorzitter Peter Schinkel
Secretaris Sander Weijers
Penningmeester Hans van Doorn 030-2888268
Algemeen lid / gebouwcoördinator Hendrik Klutz
Vertegenwoordiging Groepsraad Gerrit Jan van Barneveld 06-34297843
Adviseur / Beheerder Vacant

Organogram