We gaan op zomerkamp!

Laten we maar meteen met het goede nieuws beginnen, we gaan op zomerkamp! De ‘maar’ die we er direct bij plaatsen, is dat het geen zomerkamp wordt zoals andere jaren…

Afgelopen weekend hebben we overleg gehad met alle onderdelen van Salwega en hebben we vastgesteld dat we van welpen tot en met de afdelingen het zomerkamp door kunnen laten gaan, maar wel in aangepaste vorm. Door de coronamaatregelen kunnen we geen kamp organiseren zoals we gewend zijn, er zijn aardig wat beperkingen en richtlijnen die gelden voor kampen binnen Nederland. Scouting Nederland heeft daar, in samenwerking met andere jeugdorganisaties in Nederland protocollen voor ontwikkeld die we aanhouden tijdens de kampen. Deze zijn afgelopen week bekend geworden en zijn te vinden op www.wegaanopzomerkamp.nl.

De protocollen vragen de nodige extra inspanningen en flexibiliteit van onze leidingteams, maar ook van de leden én van de ouders/verzorgers. Wij hopen dan ook van harte dat we op ieders medewerking kunnen rekenen om ook de zomerkampen 2020 weer onvergetelijk te maken!

Een belangrijk groot verschil met andere jaren is dat onze zomerkampen korter zullen zijn dan anders, dus geen hele week. Bij de hordes worden de kampen iets korter, bij de scouts, het vendel, de troep en de afdelingen worden de kampen een stuk korter. Al onze kampen vinden wel plaats in de week van 18 t/m 25 juli, maar elk onderdeel kijkt binnen het eigen leidingteam en na overleg met de kamplocatie wat voor dat onderdeel binnen die week een goed start- en eindmoment zal zijn. De onderdelen communiceren hierover zelf met de eigen leden en ouders/verzorgers, dus via die weg wordt dat zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Dan hoort iedereen ook direct wat de aangepaste kampprijs zal zijn.

Logistiek

Dit zal tot gevolg hebben dat voor gezinnen waar kinderen bij verschillende onderdelen zitten, het kamp dus niet of gedeeltelijk tegelijk zal zijn. Daar komt bij dat alle leden (tenzij het onderdeel per fiets op kamp gaat) door de ouders/verzorgers zelf naar het zomerkampadres zullen moeten worden gebracht en ook weer worden opgehaald. Wij realiseren ons dat dit bij veel gezinnen een logistieke puzzel op zal leveren, en er wellicht wat meer kilometers dan gewenst zullen moeten worden gemaakt. Wij kunnen het, met de beperkingen vanuit de protocollen op dit moment, echter niet anders organiseren. We vinden het wel belangrijk, en vooral ook heel erg leuk, om met ál onze leden dit seizoen met het zomerkamp af te kunnen sluiten. Wij hopen dus echt, dat we op ieders medewerking kunnen rekenen!

We zullen voor deze “speciale zomerkampen 2020” een factsheet met aangepaste kamprichtlijnen opstellen, afgeleid van het protocol van Scouting Nederland. Ook zullen we nieuwe gezondheidsformulieren opstellen. Al deze informatie wordt zo gauw als mogelijk verspreid.In deze richtlijnen komen onder meer voorbij welke extra “corona-maatregelen” wij nemen, hoe er bv. geslapen wordt vanaf 12 jaar (op anderhalve meter afstand) en hoe wij de kampbubbel tijdens het kamp zo goed als mogelijk in stand kunnen houden.Verder vertrouwen wij ook volledig op het gezonde verstand en logisch denken van onze ervaren leidingteams om in onvoorziene situaties de juiste beslissingen te nemen.

In het kort

In het kort de volgende informatie op een rij:

  • de zomerkampen gaan door
  • we gaan dit jaar korter op kamp
  • leden worden door de eigen ouders/verzorgers gebracht en gehaald (carpoolen is binnen de richtlijnen slechts zeer beperkt mogelijk)
  • zomerkamprichtlijnen 2020 worden opgesteld en verspreid
  • binnenkort volgt per onderdeel de exacte informatie over het kamp

En het allerbelangrijkste:

We hebben er superveel zin in om ook dit jaar er weer een knettergaaf zomerkamp van te maken!

Natuurlijk zijn er leden voor wie dit het laatste zomerkamp zal zijn bij hun onderdeel; dat wordt dan in deze tijd extra speciaal en gelukkig kan dit doorgaan! En er zijn ook veel leden die binnen hun huidige onderdeel voor het eerst mee gaan op kamp, of die sowieso aan hun eerste scoutingkamp zullen beginnen! Dit kan extra spannend zijn, dat realiseren wij ons ook. Wanneer het om die reden fijn is om nog wat extra contact te hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderdeelsleiding, zij denken graag mee en altijd in oplossingen!

Wij wensen iedereen alvast veel plezier tijdens onze laatste opkomsten en sowieso een onvergetelijk zomerkamp toe!

Namens het groepsbestuur,

Gerrit Jan van Barneveld