Contact

PGA-huis
Oude Liesbosweg 76
3524 SB Utrecht

Fort Lunet III
Houtensepad 150-D
3524 SB Utrecht

Contactpersoon Vereniging Scouting Salwega
Ellen Kreijns
06-47 25 86 68 (niet voor verhuur)
begeleiding@salwega.nl

Contactpersoon Verhuur PGA-huis
verhuur@salwega.nl

Postadres Vereniging Scouting Salwega
Menno ter Braakhove 14
3437 JP Nieuwegein

Postadres Stichting Scouting Salwega
Postbus 24050
3502 MBĀ  Utrecht