Wie doet wat binnen Salwega?

Groepsbestuur

Voorzitter Gerrit Jan van Barneveld 06-34297843
Secretaris Tamara Wagemaker
Penningmeester Johan van Doorn
Groepsbegeleider Ellen Kreijns  06-47258668
Groepsbegeleider Amanda Ansen-Kaleveld

V.l.n.r.: Johan, Ellen, Margreet, Tamara en Gerrit Jan

Teamleiders

Bevers Miranda Kraan
Manenborghhorde Pam Hazendonk
Estahorde Lotte Visser
Salwegahorde Annemarie Pijnenburg
Scouts Erwin Paans
Vendel Pien Stam
Troep Neil Vermeulen
Afdeling 439 Rob Vermeulen
Afdeling 551 Eline Kok
Stamvoorzitters Aaron / Stijn
Boomstamvoorzitter Laurens Znidarsic

Ondersteunende taken

Ledenadministratie Ton Blokhuizen  06-13366974
Contributie Karen Blokhuizen  06-83072886
Redactie ’t Vonkje’ Jeannette Provily
Materiaalbeheer Jeroen Kruft
Beheer Winkeltje Patricia van der Linden
Club van 100 Tom van den Berg
Praktijkbegeleiding Ellen Kreijns
Dennis Smeding
Mitzi Geluk
Aletta Kramer
Sophie Koot
Vertrouwenspersoon Caroline van den Berg  06-14489610
Vertrouwenspersoon Ruud Jongerius  06-17118425

Stichting Scouting Salwega (exploitatie en beheer accommodaties)

Voorzitter Frank Driesen
Secretaris Sander Weijers
Penningmeester Peter Schinkel
Algemeen lid / gebouwcoördinator Hendrik Klutz
Algemeen lid Bart Kroon

Organogram