Wie doet wat binnen Salwega?

Groepsbestuur:

Vice-voorzitter en penningmeester Johan van Doorn penningmeester@salwega.nl
Secretaris Tamara Wagemaker secretariaat@salwega.nl
Groepsbegeleider Ellen Kreijns begeleiding@salwega.nl / 06-47258668
PR en communicatie Aletta Kramer communicatie@salwega.nl
Groepsactiviteiten Milly Vossen activiteiten@salwega.nl

V.l.n.r.: Milly, Ellen, Johan, Aletta en Tamara

Ondersteunende taken

Ledenadministratie Ton Blokhuizen ledenadministratie@salwega.nl / 06-13366974
Contributie Karen Blokhuizen  contributie@salwega.nl / 06-83072886
Redactie ’t Vonkje’ Jeannette Provily jeannette@provily.nl
Materiaalbeheer Jeroen Kruft
Peter Kreijns
Helge Veltman
materiaal@salwega.nl
Beheer Winkeltje Patricia van der Linden
Leonie van der Toom
winkeltje@salwega.nl
Club van 100 Tom van den Berg
Derk Tholen
clubvan100@salwega.nl
Praktijkbegeleiding Ellen Kreijns
Dennis Smeding
Sophie Koot
praktijkbegeleiding@salwega.nl
Vertrouwenspersoon Caroline Wintraecken 06-14489610

Stichting Scouting Salwega (exploitatie en beheer accommodaties)

Voorzitter Frank Driesen stichting@salwega.nl
Secretaris Sander Weijers
Penningmeester Peter Schinkel
Algemeen lid / gebouwcoördinator Hendrik Klutz
Algemeen lid Bart Kroon, Erwin Paans

Organogram