Financiën

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Deze is verantwoordelijk voor de ontvangsten en betalingen en de administratie daarvan binnen de vastgestelde begroting.
Naast de gemeentelijke subsidie en verhuur is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten.
De inning van de contributie geschiedt ieder kwartaal via automatische incasso en bedraagt voor jeugdleden van 23 jaar en jonger € 38,- per kwartaal* en voor leden ouder dan 23 jaar € 24,- per kwartaal*
Voor ieder volgend (jeugd)gezinslid wordt € 28,- per kwartaal* betaald.

Leden die in het bezit zijn van een geldige U-pas ontvangen voor de periode 1 juli – 30 juni een persoonsgebonden budget van de Gemeente. Leden t/m 17 jaar ontvangen €  225,- en leden van 18 jaar en ouder ontvangen een budget van €  100,-
Op aangeven van de U-pashouder declareert de penningmeester de verschuldigde contributie vervolgens per kwartaal of per jaar bij het Bureau U-pas.
Indien er te weinig budget resteert, zal de U-pashouder dit zelf moeten aanvullen.

Alle andere betalingen die door leden moeten worden gedaan zoals kampgeld, etc. worden geregeld door de leiding van het betreffende onderdeel. Uitzondering hierop vormen de bijdragen in het kader van de 5-jaarlijkse jubileumkampen: deze worden centraal geïnd door de penningmeester.

*) Bedragen zijn vastgesteld per 1 januari 2019

Machtigingsformulier

Contactpagina