Fort Lunet III

Sinds september 2011 hebben het Vendel, de Troep en Afdeling 439 hun thuis in twee van de vier kanonkazematten op Fort Lunet III aan het Houtensepad 150D.

De kanonkazemat uit 1821 is in de periode 2010-2011 gerestaureerd door de gemeente Utrecht. De stichting huurt een helft van dit onderkomen van de gemeente Utrecht. De andere helft van de kanonkazemat is in gebruik als BSO Fort Kakola (Stichting Ludens) buitenschoolse opvang.

IMG_8329IMG_8481

Bereikbaarheid
Beide accommodaties zijn goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer (bus & trein) en auto.
De meeste autonavigatiesystemen hebben moeite met de juiste route naar het PGA-huis en fort Lunet III. Stel daarom uw navigatie in op Houtensepad, Utrecht (52°04’22,05” N; 05°08’07,77” O):

–       U rijdt dan via de Saffierlaan, Opaalweg, Kariboestraat/Lamstraat over het Houtensepad parallel aan het spoor (aan uw linker kant).
–       Blijf het spoor volgen, de weg gaat over in een fietsstraat (auto’s te gast).
–       Na het viaduct (Waterlinieweg) rechts aanhouden.
–       Na 50 meter vindt u de toegang naar fort Lunet III.
–       Voor het PGA-huis rijdt u nog circa 250 meter door en houdt u voor de (fiets)brug rechts aan, de Oude Liesbosweg op.
–       U ziet het PGA-huis rechts van u liggen.

Parkeren
Parkeren is op het buitenterrein rond het PGA-huis en op fort Lunet III niet toegestaan. In het Beatrixpark is het parkeren langs de weg of in de berm niet toegestaan en kan door de gemeente worden beboet. Een goed(koper) alternatief is parkeren in de Impalastraat (Bokkenbuurt) of de Lemelerberg en Vlieland (Lunetten).