Geschiedenis

De geschiedenis van Salwega in een notendop.

1911 – 1941
Met het experimentele zomerkamp voor 20 jongens, dat Lord Robert Baden Powell in 1907 organiseerde op Brownsea Island, begon in Engeland de Scoutingorganisatie. In 1910 en 1911 starten verschillende “padvinders” organisaties in Nederland. In Utrecht werd op 9 mei 1911 de Afdeling Utrecht opgericht, die snel uitgroeide tot 4 troepen. Onze troep was toen al Troep 2 en bestond uit louter jongens tussen 12 en 17 jaar. Wij droegen toen al de groene das. In 1914 werd een welpenhorde opgericht en in 1919 de stam onder de naam “De Zwervers”. In 1921 werd, naar aanleiding van een spannend kampvuurverhaal als motto voor de Troep de uitspraak van de zeeheld Tromp ”t Sal al’evel wel gaen” gehanteerd. Vanaf 1927 sprak men over Groep 2 en pas in 1934 noemden wij ons de Salwegagroep. In 1916 gingen de verschillende padvindersorganisatie in Nederland over in de NPV door toedoen van prins Hendrik, die de padvinders een warm hart toedroeg. In 1937 werd de vijfde Wereld Jamboree in Nederland te Vogelenzang gehouden. Er was een grote afvaardiging van Salwega aanwezig en de stam deed mee in de werkploeg. Het zou de laatste Jamboree voor de Tweede Wereldoorlog zijn. In 1941 werd de organisatie door de bezetter verboden en werden de clubhuizen en de bezittingen in beslag genomen.

1945 – 1995
In de periode van 1945 tot 1950 bloeide scouting weer op. Het vinden van een geschikt clubhuis bleek wel een probleem. Wij verbleven tijdelijk op een stukje grond: “het Landje” bij de Brug van Twaalf Gaten (nu op het terrein van de Kromhout Kazerne) De stam had hier een stamhut genaamd de Benteng gebouwd. Begin jaren vijftig kreeg Salwega door bemiddeling van één der ouders, die als ingenieur bij de genie werkte, de beschikking over Fort Lunet 4. Met dit “clubhuis” en de aanwas van nieuwe leden klom Salwega uit het dal en werd de basis gevormd, waarop de huidige groep gegroeid is. In de jaren zestig was de Salwega stam één der eersten die zowel jongens als meisjes toeliet, wat even tot paniek bij het district leidde. Er voegden zich een aantal leden van de Dr. Aegidius groep bij Salwega en wij mochten gebruik maken van hun clubhuis in de oude broodfabriek “Het Anker” op de hoek van de Kruisstraat en de Wittevrouwensingel. In 1973 fuseerden de vier scouting verenigingen NPG, NPV, KV en NG tot Scouting Nederland. In 1976 gingen Salwega en de Prins Gustaaf Adolf groep samen en kregen wij de beschikking over het PGA-huis. In 1979 voegde ook de Manenborghgroep zich erbij. In die tijd was Salwega een jongensgroep die bestond uit een horde, een troep en een stam. In 1980 werd als nieuw onderdeel Afdeling 439 opgericht, voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. In 1982 begon het Vendel voor meisjes van 11 tot 15 jaar en in 1983 werd als tweede Afdeling 551 opgericht voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. In 1985 namen de Troep en de Afdeling 551 deel aan de Jubileum Jamboree (75 jaar Scouting in Nederland) in Apeldoorn. In 1992 werd er een onderdeel voor de leeftijdsgroep van 5 tot 7 jaar opgericht: de Bevers. Aan Europese Jamboree in 1994 en de 19e Wereld Jamboree in 1995, beide in Dronten, namen veel Salwegaleden deel als deelnemer of als medewerker.

1996-heden
In 1996 vierde Salwega het 85-jarig bestaan met een zomerkamp in Jambville, Frankrijk, waarbij alle deelnemers een excursie naar EuroDisney maakten en een uitstapje naar Parijs. Direct na de eeuwwisseling in 2001 vierden wij ons 90 jarig bestaan met onder andere ons jubileumzomerkamp te Loppem, België. In 2006 stond het 95-jarig bestaan in het teken van SalwegaWood, film dus. Wij maakten de spannende speelfilm “Salwega Never Dies” die tijdens het zomerkamp in première ging en naderhand nog in een echte bioscoop aan de Utrechts Oude Gracht vertoond werd. Het jaar 2011 bracht ons natuurlijk het Salwega Eeuwfeest, dat wij vierden met de reünie, het ouder/scout weekend in Baarn, de revue in de Musketon en het Jubileum Zomerkamp in Brentwood, Engeland. Als klap op de vuurpijl werd er een jubileumboek uitgebracht over het verleden en het heden van de Salwega groep. In 2012 vonden er grote veranderingen in onze huisvesting plaats. Het PGA Huis werd afgebroken en door een nieuw gebouw vervangen, waar niet alleen zaterdags Salwega maar doordeweeks ook de naschoolse opvang Ludens gebruik van maakt. Bovendien verhuisden de Troep, het Vendel en Afdeling 439 van fort Lunet 4 naar de geheel gerestaureerde kazemat van Lunet 3, waar ook gebruik van gemaakt wordt door Ludens. Voor het kampeer- en spelmateriaal werd op Lunet 3 een nieuwe ruimte gebouwd zodat Lunet 4 inmiddels na ruim 60 jaar geheel door Salwega verlaten is.

Waar komt de naam Salwega vandaan?
In 1921 tijdens een zomerkamp in het plaatsje Vorden vertelde hopman Blokhuis bij het kampvuur een verhaal over onze zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp, die aan de Hoogmogende Heren in Amsterdam moest rapporteren en zijn brieven altijd beëindigde met de uitspraak “ ’t Sal allevel wel gaen”. Vanaf dat moment werd dit de spreuk van Troep 2. Deze spreuk heeft ons altijd weer de moed gegeven om door te gaan. Inmiddels bestaat de troep niet meer alleen uit padvinders maar uit een horde (opgericht in 1917), een troep (opgericht 1911) en een stam “de Zwervers (opgericht 1919). Daarom wordt in 1927 besloten het geheel Groep 2 te noemen. Pas in 1934 wordt het motto van Groep 2 ook de naam: Salwega groep 2.
Historisch gezien bestaat er echter twijfel aan dit verhaal. Wel is er in het gemeentearchief van Rotterdam een afschrift van een brief bewaard gebleven, waarin Cornelis Tromp, de zoon van Maarten Harpertszoon, op 8 juni 1673 een brief aan zijn zuster, vlak voordat hij de zeeslag tegen de Engels-Franse vloot voor de kust van Zeeland begon, eindigt met de zin ”t Sal waerachtig wel gaen”
Maar al met al doet het er niet zoveel toe welke Tromp het was. Vast staat dat de naam Salwega inmiddels al 100 jaar garant staat voor een plezierige vrijetijdsbesteding van jonge mensen.

Contactpagina