Herdenkingen Fort de Bilt en 4 mei

We willen graag alle leden bedanken die zich hebben ingezet bij de herdenkingen op 29 april op Fort de Bilt en op 4 mei op het Domplein.

We kijken terug op mooie en waardige herdenkingen waar veel Salwegaleden aan bijgedragen hebben. Zo stonden er op 4 mei ruim 60 leden in de erehaag. Daarnaast werden er nog verschillende hand- en spandiensten verleend.

Heel veel dank voor jullie hulp!