Jaarverslag 2023

Op deze pagina is ons publieke jaarverslag over het afgelopen jaar, 2023, te lezen. Voor ons was het weer een mooi scoutingjaar met mooie opkomsten en activiteiten! Zo’n jaar is niet mogelijk zonder al onze vrijwilligers, daarom dat wij hen in dit jaarverslag in het zonnetje hebben gezet. Een grote groep van onze vrijwilligers zijn de leiding van de speltakken, zij zorgen voor een leuk programma voor de kinderen of jongeren, waarbij zij worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast zijn er tal van ondersteunende functies die belangrijk zijn voor het goed draaien van onze groep. Bij Scouting kun je bestuurslid worden, maar je kunt ook een bijdrage leveren als praktijkbegeleider, materiaalbeheerder, verhuurder, ledenadministrateur, vertrouwenspersoon, kookstaf en nog veel meer. In dit jaarverslag staan we wat extra bij hen stil, al die vrijwilligers. Zo lees je in dit jaarverslag over de opkomsten en kampjes van alle onderdelen. Maar ook lees je over groepsactiviteiten, over het materiaalteam en over de werkzaamheden aan ons clubhuis. We zijn trots op al die mensen die in verschillende en uitdagende functies bijdragen aan het succes van onze groep. Dank aan al die vrijwilligers die (een paar uur van) hun vrije tijd aan Salwega willen besteden! 

Verder leest u in dit jaarverslag ook hoeveel tijd dit onze vrijwilligers allemaal kost. Er is een inschatting gemaakt van de uren die jaarlijks door hen vrijwillig worden gemaakt. In het jaar 2023 zijn er 22.510 vrijwilligersuren besteedt aan Scouting Salwega!

Wij zijn trots op dit mooie jaar(verslag) en wensen u veel kijk- en leesplezier!