Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed!

Op zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is
‘Levend Erfgoed’. In Utrecht wordt dit op verschillende manieren ingevuld.

Ook ‘ons’ fort, Fort Lunet III, doet mee aan de Open Monumentendag.

De route ‘Levend Erfgoed’ zoomt in op monumenten die een nieuw leven hebben gekregen, mede
dankzij mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor behoud, zoals de historische Vereniging
Oud-Utrecht, die dit jaar 100 jaar bestaat. Samen zorgen ze ervoor dat monumenten nu en in de
toekomst een essentiële rol blijven vervullen. Actueel is Magazijn De Zon op de Stadhuisbrug en
andere recente voorbeelden zijn Villa Jongerius, de directeurswoning van Cereol en De Syp aan de
Van Sijpesteijnkade. Speciale aandacht is er voor de Utrechtse werven en wat er allemaal komt kijken
om die in goede staat te houden.
In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, waaronder een zestal in Leidsche Rijn en negen
Waterlinieforten. In een aantal monumenten zijn, in samenwerking met het Utrecht Uitfeest, weer
voorstellingen te zien van ‘Jonge Makers’, aanstormend Utrechts talent. Alle monumenten en
activiteiten zijn te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale
Monumentenkrant die op 1 september in de stad wordt verspreid.

Bij het thema ‘Utrecht door de ogen van’ zijn tien monumenten opgenomen waar historische
personages je mee terug nemen in de tijd. Ieder personage vertelt vanuit zijn of haar eigen
perspectief over het monument. Door een QR-code te scannen kies je zelf door welke ogen je de
geschiedenis wilt beleven. Zo kan je bij de Domtoren kiezen tussen een verhaal van de bisschop over
de bouw, een 18e-eeuwse torenwachter of een bouwvakker die bij een restauratie was betrokken.
In de route ‘Het leven verbeeld’ kijken we hoe het leven op allerlei manieren is terug te zien in de
architectuur en interieurs: exotische planten, dieren, mythische figuren, spelende en werkende
mensen. Ze zijn te ontwaren in gevelstenen, daklijsten, beeldhouwwerken, behangsels, glas-in-
loodramen en schilderijen. Denk niet alleen aan rijke interieurs van kerken en woonhuizen, maar
bijvoorbeeld ook aan de lantaarnconsoles langs de Oudegracht en grafmonumenten op Soestbergen
en Kovelswade.