Jaarverslag

Ook over het in vele opzichten bijzondere jaar 2020 hebben we met elkaar weer een jaarverslag kunnen samenstellen. Hieronder als download het resultaat. Door corona is het jaar 2020 totaal anders verlopen dan verwacht. Gelukkig hebben onze leden dankzij de creativiteit, flexibiliteit en extra inzet van al onze vrijwilligers toch een heel mooi en actief scoutingjaar kunnen beleven. In dit jaarverslag een weergave van alle activiteiten die wel door konden gaan en ook veel achtergrondinformatie over Scouting Salwega!

Wij hopen hiermee weer een goed beeld te kunnen schetsen van onze scoutinggroep. Wij danken iedereen voor het leveren van de verschillende bijdrages voor dit jaarverslag. Veel kijk- en leesplezier!

Reacties via info@salwega.nl

De jaarverslagen over 2018 en 2019 zijn ook nog beschikbaar: