Veiligheid

Gedragscode Scouting Nederland

Privacybeleid
Door middel van ons privacybeleid wil Scouting Salwega duidelijkheid scheppen in hetgeen Scouting Salwega met uw persoonlijke gegevens doet.

Privacybeleid Scouting Salwega (pdf)

Disclaimer website
Scouting Salwega besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Scouting Salwega is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.
Scouting Salwega kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. Scouting Salwega aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. Scouting Salwega aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Scouting Salwega verzonden e-mail berichten.

Persoonsgegevens
U kunt de website van Scouting Salwega bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Scouting Salwega uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Scouting Salwega op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Scouting Salwega.
Scouting Salwega zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve wanneer Scouting Salwega hier wettelijk toe verplicht wordt.
Persoonsgegevens verkregen via het contactformulier worden door Scouting Salwega niet opgslagen.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Scouting Salwega website.

Privacybeleid foto’s
Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil Scouting Salwega toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website van Scouting Salwega en de facebookpagina van Scouting Salwega en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.
Specifieke fotografie per speltak wordt op het besloten gedeelte van de website van Scouting Salwega gepubliceerd of binnen de besloten facebookgroepen van de speltakken. Belanghebbenden krijgen via een wachtwoord toegang tot dit gedeelte van de site.

Bezwaren tegen een foto op de website van Scouting Salwega
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan via het contactformulier op de website van Scouting Salwega. Belangrijk is wel dat u uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra Scouting Salwega uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd.

Download de informatiebrief voor ouders over het gebruik van beeldmateriaal op de website