STE-prijs

SALWEGAste

In de zestiger jaren was het gebruikelijk om tijdens de verkennerszomerkampen dagelijks een kamptotem (wisselprijs) uit te reiken aan de patrouille die op die dag het meest zijn best had gedaan, door bijvoorbeeld de mooiste keuken te pionieren of de tent het netst op te ruimen. Later ontstond het idee om deze prijs ook uit te reiken voor andere memorabele prestaties. Elke dag tijdens het zomerkamp wordt een winnaar bekend gemaakt en wordt zijn/haar naam op de prijs vermeld. Inmiddels hebben vele onderdelen tijdens het zomerkamp een dagelijkse …STE-prijs. De prijzen worden als kampherinnering bewaard.
Sinds 1991 bestaat er ook een …STE-prijs voor de vrijwilligers binnen Salwega. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens de eerste opkomst in het nieuwe jaar (de nieuwjaarswandeling) uitgereikt. De groepsSTE-prijs hangt prominent middenin het grote verblijf van ons PGA-huis.

Hieronder het overzicht van de SalwegaSTE-prijswinnaars tot heden:

SALWEGAste06-10

SALWEGAste01-05

SALWEGAste96-00

SALWEGAste91-95