Actueel

NL Doet 16 maart 2024

Dank aan iedereen die op zaterdag 16 maart heeft meegeholpen tijdens NL-DOET! We waren met veel ouders, vrijwilligers en bestuursleden, en er zijn heel veel klussen afgerond. Met als resultaat dat er o.a. een kast is gemaakt onder de trap, dat de dakgoten en het plafond in de hal zijn schoongemaakt, dat de kampvuurkuil is hersteld, de biersets gebrandmerkt zijn, dat het insectenhotel is afgemaakt en dat de hout snippers zijn verspreid! Allen nogmaals dank en graag weer tot volgend jaar!

NIEUWJAARSWANDELING OP ZATERDAG 6 JANUARI!

De kerstopkomst hebben we nog te gaan, maar graag nodigen we jullie allemaal vast uit voor onze Nieuwjaarswandeling! Op zaterdag 6 januari zijn alle leden van Salwega en ook hun broers, zusjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s van harte uitgenodigd om mee te wandelen! We starten dit jaar de wandeling vanaf het PGA, mede vanuit een milieu-oogpunt zullen we dus dichtbij blijven en het moois van onze eigen stad Utrecht verkennen. Wel sluiten we traditie getrouw af met een boerenkoolhap in het PGA-huis.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur oudere onderdelen (vanaf de Scouts/Vendel/Troep) verzamelen bij het PGA-huis

14.00 uur jongere onderdelen (Bevers en de Welpen-onderdelen) verzamelen bij het PGA-huis

15.30 uur verwachtte terugkomst op het PGA-huis + start nieuwjaarswensen, bedenken vertrekkende vrijwilligers, uitreiking ste-prijs en de boerenkoolhap voor alle deelnemers

plm. 16.30 uur afsluiting

Graag bij je eigen leiding afmelden of aangeven met hoeveel jullie komen, liefst voor 30 december. Indien er verdere vragen zijn kunnen jullie uiteraard ook bij hen terecht.

We zien iedereen graag in het nieuwe jaar, maar wensen iedereen voor nu natuurlijk hele fijne feestdagen toe!

Het groepsbestuur, Aletta, Amanda, Ellen, Johan, Milly en Tamara

Aanpassing contributie per 01-01-2024

In de groepsraad van November is besproken dat de financiele situatie van de Vereniging Scouting Salwega momenteel goed te noemen is, echter zijn er een groot aantal onzekerheden in de nabije toekomst. Salwega maakt gebruik van 2 unieke locaties; te weten het PGA-huis (eigendom) en Fort Lunet 3 (huur van de Gemeente Utrecht). Gezien de stijgende kosten van onder andere OZB, gas, water licht en de mogelijke erfpacht bijdrage die (fors) verhoogd wordt zijn we genoodzaakt om per 01-01-2024 de contributie te verhogen. Dit om voldoende financiele zekerheid te hebben om de komende periode deze kosten op te vangen. In bijgevoegde brief treft u een overzicht aan van de huidige contributie versus de nieuwe contributie. Volledigheidshalve ook een overzicht van de maximale kampprijzen van Pinkster- en Zomerkamp. Deze prijzen blijven, na overleg met de onderdeelspenningmeesters, gelijk tov 2023. 

Grote Clubactie van start

Dit jaar doet Scouting Salwega mee aan de Grote Clubactie om een extra bijdrage voor onze groep op te halen. Afgelopen weekend heeft de leiding de lotenboekjes uitgedeeld tijdens de opkomsten. Het geld wat met de verkoop van de loten wordt opgehaald, gebruikt Salwega onder meer voor het aanschaffen van nieuwe kampeer- en spelmaterialen en het aankomend jubileumjaar in 2025/2026.

Een lot kost € 3,-. Hiervan gaat 80% (€ 2,40 per lot) direct naar onze clubkas. Onze leden verkopen de loten aan vrienden, familie en buurtgenoten, gaan langs de deuren en/of delen een verkooplink via Whatsapp en social media. De loten kunnen verkocht worden vanaf zaterdag 23 september, tot vrijdag 27 oktober.

Steun Scouting Salwega en win mooie prijzen: https://lot.clubactie.nl/lot/scouting-salwega/120139

Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed!

Op zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is
‘Levend Erfgoed’. In Utrecht wordt dit op verschillende manieren ingevuld.

Ook ‘ons’ fort, Fort Lunet III, doet mee aan de Open Monumentendag.

De route ‘Levend Erfgoed’ zoomt in op monumenten die een nieuw leven hebben gekregen, mede
dankzij mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor behoud, zoals de historische Vereniging
Oud-Utrecht, die dit jaar 100 jaar bestaat. Samen zorgen ze ervoor dat monumenten nu en in de
toekomst een essentiële rol blijven vervullen. Actueel is Magazijn De Zon op de Stadhuisbrug en
andere recente voorbeelden zijn Villa Jongerius, de directeurswoning van Cereol en De Syp aan de
Van Sijpesteijnkade. Speciale aandacht is er voor de Utrechtse werven en wat er allemaal komt kijken
om die in goede staat te houden.
In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, waaronder een zestal in Leidsche Rijn en negen
Waterlinieforten. In een aantal monumenten zijn, in samenwerking met het Utrecht Uitfeest, weer
voorstellingen te zien van ‘Jonge Makers’, aanstormend Utrechts talent. Alle monumenten en
activiteiten zijn te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale
Monumentenkrant die op 1 september in de stad wordt verspreid.

Bij het thema ‘Utrecht door de ogen van’ zijn tien monumenten opgenomen waar historische
personages je mee terug nemen in de tijd. Ieder personage vertelt vanuit zijn of haar eigen
perspectief over het monument. Door een QR-code te scannen kies je zelf door welke ogen je de
geschiedenis wilt beleven. Zo kan je bij de Domtoren kiezen tussen een verhaal van de bisschop over
de bouw, een 18e-eeuwse torenwachter of een bouwvakker die bij een restauratie was betrokken.
In de route ‘Het leven verbeeld’ kijken we hoe het leven op allerlei manieren is terug te zien in de
architectuur en interieurs: exotische planten, dieren, mythische figuren, spelende en werkende
mensen. Ze zijn te ontwaren in gevelstenen, daklijsten, beeldhouwwerken, behangsels, glas-in-
loodramen en schilderijen. Denk niet alleen aan rijke interieurs van kerken en woonhuizen, maar
bijvoorbeeld ook aan de lantaarnconsoles langs de Oudegracht en grafmonumenten op Soestbergen
en Kovelswade.

Update vanaf de World Jamboree in Zuid-Korea

7 augustus 2023 – een update vanuit Zuid-Korea

Onze 10 Salwegianen maken het goed en hebben al geweldige avonturen meegemaakt. De sfeer bij het Nederlandse contingent zit er vanaf het begin goed in en niemand wilde weg van het WSJ terrein. Afgelopen dagen stonden in het teken van programma’s op het terrein, zoals sport en spel, maar bijvoorbeeld ook de Boomplantdag en Cultural Day, maar ook dagjes uit. Naar bijvoorbeeld het Jeonju National Museum waar je kennis maakt met de Koreaanse cultuur.

Zoals in het nieuws is te lezen is het warm, maar er wordt voor verkoeling gezorgd in de vorm van schaduw, plekken met airco en het uitdelen van flesjes koud water en ijsjes. Het Nederlands contingent was hier al goed op voorbereid met materiaal en heeft dit nog steeds goed onder controle.

Wel zullen alle leden morgen (dinsdag 8 augustus) vertrekken naar Seoul. Dit vanwege de orkaan die nu over Japan richting Zuid-Korea trekt. In Seoul wordt gezorgd voor een alternatief Jamboree programma, inclusief een sluitingsceremonie.

Wij wensen alle leden ondanks de weersomstandigheden een onvergetelijke reis toe, want dat is het zeker!

Jaarverslag 2022: terugblik op ons jubileumjaar

Kijk op deze pagina voor ons jaarverslag over het jaar 2022. Het was een bijzonder jaar dat in het teken stond van ons jubileumjaar: 111 jaar Scouting Salwega. Dit is goed gevierd met onder andere een Ouder-Scout-Weekend en een zomerkamp in België met de hele vereniging. 

Wij zijn trots op dit mooie jaar(verslag) en wensen veel kijk- en leesplezier!

Herdenkingen Fort de Bilt en 4 mei

We willen graag alle leden bedanken die zich hebben ingezet bij de herdenkingen op 29 april op Fort de Bilt en op 4 mei op het Domplein.

We kijken terug op mooie en waardige herdenkingen waar veel Salwegaleden aan bijgedragen hebben. Zo stonden er op 4 mei ruim 60 leden in de erehaag. Daarnaast werden er nog verschillende hand- en spandiensten verleend.

Heel veel dank voor jullie hulp!

NL DOET 11 maart 2023

Beste klussers,

Dank aan iedereen die op zaterdag 11 maart heeft meegeholpen tijdens NL-DOET! We waren met veel ouders, vrijwilligers en bestuursleden, en er zijn heel veel klussen afgerond. Zo zijn alle houtsnippers weer verspreid, en is het groen gesnoeid. De keuken en de badkamer op het PGA zijn gepoetst, en er zijn nieuwe wc-brillen gemonteerd. De trapopgang is voorzien van multiplex en de tv-kast van deurtjes. Op het fort is gesjouwd met stenen voor de nieuwe kampvuurkuil. Bij de lunch waren er heerlijke tosti’s en warme soep. Daarnaast was de zon ons goed gezind en konden we aan het einde van de dag genieten van een lekkere naborrel. Allen nogmaals dank en graag weer tot volgend jaar!