Kernwaarden

Bij Salwega komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden geformuleerd door Scouting Nederland:

Jeugd en vrijwilliger
Deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.

Binnen Salwega zijn we erg blij met al onze vrijwilligers, die zich wekelijks inzetten voor de leden. Samenwerken gebeurt vaak binnen Salwega, binnen de leidingteams, maar ook tussen de leidingteams bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals een WISZ of Jubileumkamp.

Jeugd en maatschappij
Deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheid. Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.

Binnen Salwega is het mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen en dit gebeurt ook. Mocht je hier meer informatie over willen dan kun je contact opnemen met info@salwega.nl. Ook als je leiding wilt draaien bij een van de onderdelen kun je via dit mailadres meer informatie ontvangen.

Jeugd en leren
Deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.

Binnen Salwega vinden we het erg belangrijk dat we gekwalificeerde leiding hebben. Via de Scouting Academy wordt elk leidinglid opgeleid met behulp van de praktijkbegeleiders en de groepsbegeleider van Salwega. Daarnaast dient elk leidinglid en bestuurslid een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen specifiek voor Scouting. Binnen Salwega zijn we hier voortvarend mee aan de slag gegaan en zijn vrijwel alle VOG’s binnen.

Jeugd en groen
Deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur en het milieu. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico’s. Ook stimuleert de natuur kinderen om te bewegen en is het ontspannend om in de natuur te zijn. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

Bij Salwega hebben we twee locaties die midden in de natuur staan. Drie onderdelen draaien zelfs in een oud Fort. Ook met het water in de buurt wordt veel gedaan, van vlotvaren, schaatsen tot een kabelbaan eroverheen.

Neem direct contact met ons op!