Aanpassing contributie per 01-01-2024

In de groepsraad van November is besproken dat de financiele situatie van de Vereniging Scouting Salwega momenteel goed te noemen is, echter zijn er een groot aantal onzekerheden in de nabije toekomst. Salwega maakt gebruik van 2 unieke locaties; te weten het PGA-huis (eigendom) en Fort Lunet 3 (huur van de Gemeente Utrecht). Gezien de stijgende kosten van onder andere OZB, gas, water licht en de mogelijke erfpacht bijdrage die (fors) verhoogd wordt zijn we genoodzaakt om per 01-01-2024 de contributie te verhogen. Dit om voldoende financiele zekerheid te hebben om de komende periode deze kosten op te vangen. In bijgevoegde brief treft u een overzicht aan van de huidige contributie versus de nieuwe contributie. Volledigheidshalve ook een overzicht van de maximale kampprijzen van Pinkster- en Zomerkamp. Deze prijzen blijven, na overleg met de onderdeelspenningmeesters, gelijk tov 2023.